Uttagsanvisningar för prover och data

Enheten för biobanksforskning administrerar och förmedlar uttag från ett flertal forskningsprovsamlingar. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Guide för att påbörja en studie

Uttag av prover och/eller data ur NSHDS (VIP, MONICA och mammografistudien)

Fler samlingar och studier

Kostdatabasen NSDDBankfack Glide Maternitetskohorten EPICOMICS-databasen

Avgifter, återförande av analysdata och anvisningar för publicering

Adresser

Samtliga handlingar kan skickas med e-post. Undertecknade dokument kan skickas som skannad pdf-fil.

Adress till sekretariatet: ebf@umu.se

Anette Forsgren
Enheten för biobanksforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

VIP-prover

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5B, våning 1, målpunkt P

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär