Statistik och informationsmaterial

Statistik i bilder

Här finns ett stort antal bilder som fritt kan användas för att beskriva NSHDS och ingående delkohorter.
Bilder för NSHDSBilder för VIPBilder för MONICABilder för mammografikohorten

Statistik i tabellform över NSHDS

Pdf
Word

Informationsbroschyr om Enheten för biobanksforskning

Pdf
För wordversion, kontakta Lena Jakobsson

Kostdatabasen

Powerpoint i pdf-form

Cancer i NSHDS (Medicinska biobanken)  

Pdf  
Word

Statistik från VIP/VHU

På Västerbottens läns landstings hemsida finns en interaktiv grafisk presentation över västerbottningarnas hälsa genom åren. Uppgifterna är hämtade från Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) som ligger till grund för VIP-kohorten.

VHU-resultat

Exempel: BMI 1991-2014 hos 50-åriga män i Skellefteå som aldrig rökt och är fysiskt mycket aktiva.

 


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion