Registrering av bearbetade dataset

Forskare kan ha intresse av att i framtiden slå ihop data från flera olika studier eller på annat sätt återanvända data till nya eller förfinade studier. Det är då en fördel om forskare kan hitta vart man ska vända sig för att ställa frågan om sådan användning och att data finns tillgängliga i ordnad form även om den forskare som ursprungligen gjorde studien har lämnat universitetet.

Registrering på Svensk nationell datatjänst

Forskare har möjlighet att registrera sina bearbetade dataset på Svensk nationell datatjänst, SND, https://snd.gu.se Registreringsblankett finns på https://snd.gu.se/sv/beskriv-och-lamna-in-data/form

Forskare med data innehållande identitetsuppgifter kan inte registrera själva datasetet, utan endast information om vad det innehåller och hur forskaren kontaktas. Tillgänglighetsnivå 3b ska väljas:

3b - Data finns ej tillgängliga via SND. Vänd dig till kontaktpersonen för mer information.
En beskrivning av studien finns hos SND för synlighet och sökbarhet. Forskningsmaterialet finns inte tillgängligt via Internet, för att få tillgång eller mer information kan forskningshuvudman kontaktas.

Forskare med data ej innehållande identitetsuppgifter kan ange annan tillgänglighetsnivå.

Registrering på server vid Enheten för biobanksforskning (EBF), Umeå universitet

Forskare bör spara sina bearbetade dataset med identitetsuppgifter på säker server vid EBF.

För information, kontakta Åsa Ågren, asa.agren@umu.se


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion