Till umu.se

Samarbetsytor

Följande samarbetsytor är knutna till EBF. Du kan logga in med ditt Umu‑id om du är behörig.

För mer information, kontakta Lena Jacobsson.

Enheten för biobanksforskning
EBF Arbetsutskott
EBF Expertgrupp cancer
EBF Expertgrupp hjärtkärl
EBF Projektdiarium
EBF Styrelse
RBKON Arbetsutskott


Sidansvarig: Lena Jacobsson

Utskriftsversion

Andunge

Bild: Mattias Pettersson