Till umu.se

Samarbetsytor

Följande samarbetsytor är knutna till EBF. Du kan logga in med ditt Umu-id om du är behörig.

För mer information, kontakta Lena Jacobsson.

Enheten för biobanksforskning
EBF Arbetsutskott
EBF Expertgrupp cancer
EBF Expertgrupp hjärtkärl
EBF Projektdiarium
EBF Styrelse
RBKON Arbetsutskott


Sidansvarig: Lena Jacobsson

Utskriftsversion

Andunge

Bild: Mattias Pettersson