Register- och biobankskonsortiet RBKON

RBKON:s syfte är att stimulera nyttjandet av forskningsresurser inom register- och biobanksforskning i norra Sverige.

RBKON vill

- stimulera nätverksbildning mellan forskare
- sprida information om register- och biobanksforskning
- driva utvecklingsarbete för forskning
- verka för ekonomiska resurser till infrastrukturer för register- och biobanksforskning.

RBKON samverkar med Umeå universitet och landstingen i norra regionen.

Stadgar för RBKONMedlemmar i arbetsutskottetMedlemslista med intresseområden

Medlem i RBKON kan den bli som uppfyller samtliga följande villkor:

– är disputerad forskare
– bedriver vetenskapligt arbete inom register- och/eller biobanksområdet
– är anställd (hel- eller deltid) vid Umeå universitet eller i landstingen i norra regionen.

Den som uppfyller delar av kraven för medlemskap kan ansöka om att bli adjungerad medlem. Detta gäller exempelvis doktorander.
Kontakt gällande medlemskap: Anette Norberg Karlsson.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Arbetsutskottets interna sida

Logga in med ditt Umu-id

Älven

Bild: Johan Gunséus/Synk

Kontakt

Anette Norberg Karlsson, Enheten för biobanksforskning, Umeå universitet