Publikationer och valideringssstudier

Publikationer 2016Publikationer 2000-2015Publikationer kopplade till kostdatabasenEPIC-arbeten sorterade efter livsmedelValideringsstudier för kostdatabasen

Valideringsstudie för motion i VIP-enkäten

Cambridge index för fysisk aktivitet: Interact Consortium. Validity of a short questionnaire to assess physical activity in 10 European countries. Eur J Epidemiol. 2012 Jan;27(1):15-25


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Tidskrifter

Bild: Mostphotos/Marc Dietrich