Till umu.se
Föreståndare Ingvar Bergdahl
Administratör Anette Norberg Karlsson
Internationell kontaktperson Ingvar Bergdahl
Katalogansvarig Anette Norberg Karlsson
Gerd Johansson
Webbansvarig Lena Jakobsson
Arbetsmiljöombud Anette Norberg Karlsson
Gerd Johansson