Organisation

Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både svenska och utländska forskare.

Enheten för biobanksforskning är organiserad under Medicinska fakulteten och har en föreståndare, Ingvar Bergdahl, och ett arbetsutskott som tillsammans med en styrelse leder verksamheten.

Expertgrupper

Två expertgrupper bedömer det vetenskapliga värdet av alla forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.
Expertgrupper

Koordinatorer

Koordinatorerna har ansvaret för att olika verksamhetsområden, vanligen sjukdomsområden, vidareutvecklas på bästa sätt i samråd med enhetens ledning.
Koordinatorer

Provhantering

Västerbottens läns landsting är ansvarigt för hanteringen av insamlade prover.
Västerbotten läns landsting, Biobanken norrAvtal om register- och biobanksforskning


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Vi finns i lokaler på Norrlands universitetssjukhus.
Bild: Maurits Persson

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5B, våning 1, målpunkt P

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär