NSHDS

NSHDS (Northern Sweden Health and Disease Study) är en samlingsbeteckning för en prospektivt insamlad biobank med tillhörande enkätdata. Provsamlingen består av tre delkohorter, VIP, MA och MO.

Variabelförklaringar och uttagsanvisningarStatistik

VIP - Västerbotten Intervention Programme

Kohorten är populationsbaserad och består av prover och data från främst 40, 50 och 60-åringar, tagna i anslutning till Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Insamlingen startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en del av materialet finns DNA extraherat. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD.

En stor andel av proverna är fasteprover.
Provtagningsanvisningar (hämtade från vll.se 2017-09-15)
Nedan finns tre exempel på VIP-enkätens utformning genom åren. Vänligen observera att uttag inte kan göras utifrån enkäternas frågor.
För uttag, se uttagsanvisningarna.

VIP-enkäten 1992 VIP-enkäten 1998 VIP-enkäten 2011

Antal individer med prov: 107 500
Antal individer med upprepade prover: 41 900
Antal provtillfällen: 160 000
(Augusti 2018)

MA - Mammography Screening Project

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en del av materialet finns DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

MO - The Northern Swedish MONICA Project

MONICA är en longitudinell populationsdatabas för forskning om diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Sju befolkningsscreeningar har genomförts (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009 och 2014) av ett slumpmässigt urval av befolkningen i Norr- och Västerbotten.

Antal individer: 11 800
Antal individer med upprepade prover: 3 500
Antal provtillfällen: 15 300
(Mars 2015)

MONICA:s webbplats 
 


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Enkäter och prover i VIP

De flesta deltagare i VIP har både enkät och prov, men vissa har bara enkät eller bara prov.