Till umu.se

GLIDE – ett tandhälsoprojekt

Livsstil, arv och tandhälsa – GLIDE studien

Att ha friska tänder är betydelsefullt för att kunna prata tydligt och äta all sorts mat men också för utseendet. Nyare forskning visar att tandstatus också är relaterat till flera vanliga folksjukdomar, till exempel hjärtkärlsjukdomar, diabetes och fetma. Till en del kan detta förklaras av samvarierande livsstilsfaktorer men det ger inte hela svaret.

I det här projektet söker vi genetiska och livsstilssamband med tandlossning (parodontit) och karies. Studien genomförs på de som får sin tandvård på Folktandvården och som deltagit i någon av följande undersökningar:

ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne), CAPS (Cancer of the Prostate in Sweden), DGI (Diabetes Genetics Initiative), IMPROVE (Carotid Intima Media Thickness [IMT] and IMT-Progression as Predictors of Vascular Events in a High Risk European Population), MKC/MFM (Malmö Kost Cancer /Malmö Förebyggande Medicin), MONICA i norra Sverige (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease), NSPHS (Northern Swedish Population Health Studie), PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors), SCARF/SHEEP (Stockholm Coronary Artery Risk Factors/Stockholm Heart Epidemiology Programme), Tvilling-studien, Umeå osteoporos-höftfraktur  studie, ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men), Västerbottens hälsoundersökning.

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnen i Umeå och den följer lagen om personuppgifter (PUL). Samordning av data sker av auktoriserad personal vid Enheten för biobanksforskning (EBF), Umeå universitet, och den enskilde forskaren får enbart tillgång till avidentifierade data.

Om du deltagit i någon av de uppräknade studierna och får din tandvård hos Folktandvården är du troligen en av ca 60 000 deltagare i studien. Om du inte vill delta i studien anmäler du detta till personuppgiftsombudet på Umeå universitet som nås på e-post pulo@umu.se eller telefon 090-786 50 00.  Om du önskar ytterligare upplysning om studien eller har relaterade frågor kan du kontakta professor Ingegerd Johansson, Umeå universitet, 090-785 6035, eller e-mail Ingegerd.johansson@umu.se.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion