Till umu.se

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling och förvaring av biobanksmaterial. För frågor kring ångrat medgivande hänvisas till landstingets information om Biobanken norr.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion