Till umu.se

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling och förvaring av biobanksmaterial. För frågor kring ångrat medgivande hänvisas till landstingets information om Biobanken norr.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär