Biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning samordnar forskares uttag av prover och data som samlats in för forskning i bland annat Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-undersökningarna.

Forskningen kan handla om till exempel blodfetter, hormoner, tillväxtfaktorer eller nedbrytningsprodukter från kosten. Genom att jämföra personer som drabbas av sjukdom med de som inte drabbas ökar förståelsen för hur sjukdomar uppstår och hur de eventuellt kan förebyggas.

En resurs för forskning

Utnyttjandet av biobanksprover har lett till bland annat ny kunskap om  virusinfektioners roll i utvecklingen av livmoderhalscancer, hormoners påverkan på utvecklingen av bröst- och prostatacancer och om hjärt-kärlsjukdom.

Studier utförs såväl inom Västerbotten som i omfattande internationella samarbeten.

Information till provgivareOm biobanker


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Umeåbild

Aktuell forskning

GLIDE-studien

Hur tandhälsa påverkas av både livsstil och arv.
Läs mer

Kontakt

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5B, våning 1, målpunkt P

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär