Till umu.se

Lagar, etik och personuppgiftsansvar

För alla uppgifter inom Enheten för biobanksforskning gäller stark sekretess.

Lagar

Författningar som styr verksamheten vid biobanker är:

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen).Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården.Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människorPersonuppgiftslag (1998:204)

Etikprövning

Etikprövning av studier sker vid regional etikprövningsnämnd

Personuppgiftsansvar

För den forskning som bedrivs och förmedlas inom ramen för Enheten för biobanksforskning är Umeå universitet personuppgiftsansvarig myndighet.

När det gäller insamling och förvaring av prover och data är Västerbottens läns landsting personuppgiftsansvarig myndighet.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Lagbok

Bild: Malin Grönborg

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär