Till umu.se

Biobanksforskning - för forskare

Vår största kohort är The Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS.

NSHDS har över 115 000 deltagare. Hälften av dessa har lämnat upprepade prover, och det är därför möjligt att följa biomarkörer över tid före sjukdomsdebut.

Plasma, erytrocyter och buffy coat har frusits in inom en timme från provtagningen, vilket ger hög kvalitet på materialet.

Data finns om kost och livsstilsfaktorer. Det är möjligt att länka till sjukdomsregister.

Studier genomförs vanligen i samarbete med lokala forskare, och NSHDS har legat till grund för flera hundra publikationer.

NSHDSUttagsanvisningar för alla kohorter

Fler kohorter

Kontakta oss också gärna för uttag från följande kohorter.

  • Kostdatabasen
  • GLIDE
  • OMICS-databasen
  • Maternitetskohorten
  • EPIC
  • Bankfack (olika provserier)

Statistikerhjälp

EBF kan i mån av tid erbjuda statistikerhjälp. Exempel på områden som vi har erfarenhet av är överlevnads- och regressionsanalyser, kohortanalyser och visualisering av statistik på ett grafiskt tilltalande sätt.

Vi använder oss av R, SAS och SPSS och kan leverera lösningar i dessa program om man behöver hjälp med kodning. Vi kan även skapa Access-databaser för registrering av data.

Kontakt: Åsa Ågren


Sidansvarig: Lena Jacobsson

Utskriftsversion

Älven

Bild: Johan Gunséus/Synk

Samarbeten

BBMRI.seUniversiteten i Sverige deltar i BBMRI.se, som är en infrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet med syftet att underlätta nationellt samarbete inom biobanksforskning.Biobanken norrVästerbottens läns landsting ansvarar för insamling, förädling och förvaring av biobanksmaterial via Biobanken norr.Regionalt cancercentrum norrRegistercentrum norrDemografiska databasen vid Umeå universitetEPICVi samarbetar internationellt med EPIC och andra forskningsprojekt och infrastrukturer.Register- och biobankskonsortiet RBKON

Kontakt

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär