Enheten för biobanksforskning har flyttat till byggnad 5B.
Hitta till oss

HeadlineImage

Välkommen till Enheten för biobanksforskning

Vi koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både forskare och företag.

Vi kan hjälpa forskare med alla steg i ansökningsprocessen. Våra forskningskoordinatorer bidrar till att forskning kring olika sjukdomar utvecklas på bästa sätt.

Uttagsanvisningar för alla kohorter

Vår största kohort är The Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS.

NSHDS har över 135 000 deltagare. Hälften av dessa har lämnat upprepade prover, och det är därför möjligt att följa biomarkörer över tid före sjukdomsdebut.

Plasma, erytrocyter och buffy coat har frusits in inom en timme från provtagningen, vilket ger hög kvalitet på materialet.

Data finns om kost och livsstilsfaktorer. Det är möjligt att länka till sjukdomsregister.

Studier genomförs vanligen i samarbete med lokala forskare, och NSHDS har legat till grund för flera hundra publikationer.

NSHDS

Fler kohorter

Kontakta oss också gärna för uttag från följande kohorter.

  • Kostdatabasen
  • GLIDE
  • OMICS-databasen
  • Maternitetskohorten
  • EPIC
  • Bankfack (olika provserier)

Bild: Christina Hülsmann

Aktuellt

Blodprov kan snart avslöja din livsstil

Blodprov kan snart avslöja din livsstil

Personer som snusar har avsevärt högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-snusare. Det är ett tidigare okänt samband som visas i en ny studie vid Umeå universitet. Det är däremot ännu inte klarlagt om de högre halterna i sig innebär någon förhöjd sjukdomsrisk.

Patienter med typ 2-diabetes som får diagnos genom screening har bättre överlevnad

Patienter med typ 2-diabetes som får diagnos genom screening har bättre överlevnad

En studie på över 140 000 personer i Västerbotten, inklusive 9 666 diabetesfall, visar att patienter med typ 2-diabetes vars sjukdom upptäckts genom screening får sin diagnos i genomsnitt 4,6 år tidigare än patienter som upptäcks i sjukvården. Patienter som diagnosticerats genom screening har också bättre överlevnad samt lägre risk för hjärtkärl-, njur- och ögonsjukdomar. Detta visar en studie publicerad i tidsskriften Diabetologia.

Livsstil och tarmcancer

Bethany Van Guelpen har tilldelats pengar av Cancerfonden för att forska om kopplingen mellan livsstil och olika varianter av tarmcancer.
Läs artikel Se film på Facebook


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Biobankssupport drop in

Torsdagar jämna veckor klockan 10.

Common Ground, Norrlands universitetssjukhus, start 6 september.

Planerar du ett nytt projekt? Funderar du på hur biobanken kan användas som en resurs i din forskning? Eller är du bara nyfiken?

Biobank Sverige och Enheten för biobanksforskning (EBF) erbjuder support på Common Ground tillsammans med National Bioinformatics Infrastructure Sweden. Personal kommer att finnas på plats för att besvara frågor. 

Tre forskare berättar om forskning på biobanksprover

Malin Sund berättar om cancer.

Hugo Lövheim berättar om Alzheimer och herpesvirus.

Ingvar Bergdahl berättar om miljöföroreningar.

Samarbeten

Biobank SverigeBiobank Sverige är ett samarbetsorgan för landsting, regioner och universitet beträffande biobanks­frågor. Biobanken norrVästerbottens läns landsting ansvarar för insamling, förädling och förvaring av biobanksmaterial via Biobanken norr.Regionalt cancercentrum norrRegistercentrum norrDemografiska databasen vid Umeå universitetEPICVi samarbetar internationellt med EPIC och andra forskningsprojekt och infrastrukturer.InterActInterAct är ett internationellt projekt inom EPIC om hur genetik och livsstil påverkar risken för typ 2-diabetes.Register- och biobankskonsortiet RBKON Me-Can-projektet

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5B, våning 1, målpunkt P

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär