Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Enheten för biobanksforskning

Vi koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både forskare och företag.

Vi kan hjälpa forskare med alla steg i ansökningsprocessen. Våra forskningskoordinatorer bidrar till att forskning kring olika sjukdomar utvecklas på bästa sätt.

Uttagsanvisningar för alla kohorter

Vår största kohort är The Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS.

NSHDS har över 133 000 deltagare. Hälften av dessa har lämnat upprepade prover, och det är därför möjligt att följa biomarkörer över tid före sjukdomsdebut.

Plasma, erytrocyter och buffy coat har frusits in inom en timme från provtagningen, vilket ger hög kvalitet på materialet.

Data finns om kost och livsstilsfaktorer. Det är möjligt att länka till sjukdomsregister.

Studier genomförs vanligen i samarbete med lokala forskare, och NSHDS har legat till grund för flera hundra publikationer.

NSHDS

Fler kohorter

Kontakta oss också gärna för uttag från följande kohorter.

  • Kostdatabasen
  • GLIDE
  • OMICS-databasen
  • Maternitetskohorten
  • EPIC
  • Bankfack (olika provserier)

Bild: Christina Hülsmann

Aktuellt

Bethany Van Guelpen har tilldelats pengar av Cancerfonden för att forska om kopplingen mellan livsstil och olika varianter av tarmcancer.
Läs artikel Se film på Facebook

Patienter med typ 2-diabetes som får diagnos genom screening har bättre överlevnad

Patienter med typ 2-diabetes som får diagnos genom screening har bättre överlevnad

En studie på över 140 000 personer i Västerbotten, inklusive 9 666 diabetesfall, visar att patienter med typ 2-diabetes vars sjukdom upptäckts genom screening får sin diagnos i genomsnitt 4,6 år tidigare än patienter som upptäcks i sjukvården. Patienter som diagnosticerats genom screening har också bättre överlevnad samt lägre risk för hjärtkärl-, njur- och ögonsjukdomar. Detta visar en studie publicerad i tidsskriften Diabetologia.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Tre forskare berättar om forskning på biobanksprover

Malin Sund berättar om cancer.

Hugo Lövheim berättar om Alzheimer och herpesvirus.

Ingvar Bergdahl berättar om miljöföroreningar.

Samarbeten

BBMRI.seUniversiteten i Sverige deltar i BBMRI.se, som är en infrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet med syftet att underlätta nationellt samarbete inom biobanksforskning.Biobanken norrVästerbottens läns landsting ansvarar för insamling, förädling och förvaring av biobanksmaterial via Biobanken norr.Regionalt cancercentrum norrRegistercentrum norrDemografiska databasen vid Umeå universitetEPICVi samarbetar internationellt med EPIC och andra forskningsprojekt och infrastrukturer.InterActInterAct är ett internationellt projekt inom EPIC om hur genetik och livsstil påverkar risken för typ 2-diabetes.Register- och biobankskonsortiet RBKON Me-Can-projektet

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär