Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både forskare och företag.

Vi kan hjälpa forskare med alla steg i ansökningsprocessen. Våra forskningskoordinatorer bidrar till att forskning kring olika sjukdomar utvecklas på bästa sätt.

För forskare För provgivare och allmänhet

Bild: Christina Hülsmann

Aktuellt

Redan som barn visste Bethany van Guelpen vad hon skulle göra som vuxen. Nu har hon tilldelats pengar av Cancerfonden för att forska om kopplingen mellan livsstil och olika varianter av tarmcancer.
Läs artikel Se film på Facebook

Patienter med typ 2-diabetes som får diagnos genom screening har bättre överlevnad

Patienter med typ 2-diabetes som får diagnos genom screening har bättre överlevnad

En studie på över 140 000 personer i Västerbotten, inklusive 9 666 diabetesfall, visar att patienter med typ 2-diabetes vars sjukdom upptäckts genom screening får sin diagnos i genomsnitt 4,6 år tidigare än patienter som upptäcks i sjukvården. Patienter som diagnosticerats genom screening har också bättre överlevnad samt lägre risk för hjärtkärl-, njur- och ögonsjukdomar. Detta visar en studie publicerad i tidsskriften Diabetologia.


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Tre forskare berättar om forskning på biobanksprover

Ingvar Bergdahl berättar om miljöföroreningar.

Hugo Lövheim berättar om Alzheimer och herpesvirus.

Malin Sund berättar om cancer.

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär