Till umu.se

Välkommen till Enheten för biobanksforskning

Vi erbjuder service till forskare som vill använda regionala biobanksprover och data.

För forskareFör provgivare och allmänhet

Vårt uppdrag - service till forskare

Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både forskare och företag.

Vi kan hjälpa forskare med alla steg i ansökningsprocessen. Våra forskningskoordinatorer bidrar till att forskning kring olika sjukdomar utvecklas på bästa sätt.

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS)

NSHDS är ett samlingsnamn för de tre provsamlingarna VIP, MONICA och mammografiscreeningsprojektet. 

I den största av provsamlingarna, VIP, finns blodprover och uppgifter om längd, vikt, blodfetter, blodsocker och blodtryck. Deltagarna har också fyllt i en enkät om rökning, fysisk aktivitet, kostvanor och annan livsstil. I VIP finns prover och/eller enkäter från mer än 115 000 personer.

Bild: Mattias Pettersson


Sidansvarig: Lena Jacobsson
2016-11-11

Utskriftsversion

Nyheter

Dagens Medicin: Cykeltur kopplas till lägre risk för diabetes

[2016-09-16] Paul Franks, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, berättar för Dagens Medicin om ny forskning som visar att daglig cykling (till och från jobbet) i hög grad minskar risken att drabbas av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Mynewsdesk: Lagringstid lika viktig som ålder

[2016-09-05] Hur länge ett blodprov som används för medicinsk forskning har legat lagrat i en biobank kan påverka provresultaten lika mycket som blodgivarens ålder gör. Det visar en ny studie från Uppsala universitet. Hittills har medicinsk forskning tagit hänsyn till ålder, kön och hälsofaktorer för den som lämnat provet, men lagringstiden är alltså lika viktig.

Fler nyheter

Gener med koppling till högt blodtryck har upptäckts i global studie
2016-09-13

Global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren
2016-04-18

Befolkningsstudien Northpop med fokus på barns hälsa
2016-05-09  

Bidrag till forskning om karies
2015-10-30

Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism
2015-05-25

Munsårsvirus ökar risken för demens
2014-10-13

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär