Till umu.se

Välkommen till Enheten för biobanksforskning

Vi erbjuder service till forskare som vill använda regionala biobanksprover och data.

För forskareFör provgivare och allmänhet

Vårt uppdrag - service till forskare

Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både forskare och företag.

Vi kan hjälpa forskare med alla steg i ansökningsprocessen. Våra forskningskoordinatorer bidrar till att forskning kring olika sjukdomar utvecklas på bästa sätt.

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS)

NSHDS är ett samlingsnamn för de tre provsamlingarna VIP, MONICA och mammografiscreeningsprojektet. 

I den största av provsamlingarna, VIP, finns blodprover och uppgifter om längd, vikt, blodfetter, blodsocker och blodtryck. Deltagarna har också fyllt i en enkät om rökning, fysisk aktivitet, kostvanor och annan livsstil. I VIP finns prover och/eller enkäter från mer än 115 000 personer.

Bild: Michael Nordvall


Sidansvarig: Lena Jacobsson
2016-08-17

Utskriftsversion

Nyheter

Global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

[2016-04-18] I två separata studier har forskare analyserat en stor mängd befolkningsstudier och konstaterat att den globala andelen vuxna män och kvinnor med diabetes eller övervikt ökat stadigt sedan 1980 respektive 1975. I studierna, som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet, ingår forskning gjord vid Umeå universitet i den Väster- och Norrbottenbaserade MONICA-studien.

 

Fler nyheter

Befolkningsstudien Northpop med fokus på barns hälsa
2016-05-09  

Bidrag till forskning om karies
2015-10-30

Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism
2015-05-25

Munsårsvirus ökar risken för demens
2014-10-13

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär