Till umu.se

Välkommen till Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning är ett nytt namn på den biobanksservice som funnits i Västerbotten i mer än 20 år, tidigare under namnet Medicinska biobanken.

För forskareFör provgivare och allmänhet

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS)

NSHDS är ett samlingsnamn för de tre provsamlingarna VIP, MONICA och mammografiscreeningsprojektet. 

I den största av provsamlingarna, VIP, finns förutom biologiska prover  uppgifter om längd, vikt, blodfetter, blodsocker och blodtryck. Deltagarna har dessutom fyllt i en enkät om rökning, fysisk aktivitet, kostvanor och annan livsstil. I VIP finns prover och/eller enkäter från mer än 115 000 personer.

Uppdrag - service till forskare

Enheten för biobanksforskning erbjuder service till forskare och företag. Vi koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för såväl nationella som internationella forskare.

Vår serviceorganisation bistår med information och hjälp vid ansökningar, etikprövningar och expertgruppsutlåtanden. Våra forskningskoordinatorer har ansvaret för att olika verksamhetsområden, vanligen sjukdomsområden, vidareutvecklas på bästa sätt i samråd med enhetens ledning.

Bild: Michael Nordvall


Sidansvarig: Lena Jacobsson
2016-05-09

Utskriftsversion

Nyheter

Global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

[2016-04-18] I två separata studier har forskare analyserat en stor mängd befolkningsstudier och konstaterat att den globala andelen vuxna män och kvinnor med diabetes eller övervikt ökat stadigt sedan 1980 respektive 1975. I studierna, som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet, ingår forskning gjord vid Umeå universitet i den Väster- och Norrbottenbaserade MONICA-studien.

 

Fler nyheter

Befolkningsstudien Northpop med fokus på barns hälsa
2016-05-09  

Bidrag till forskning om karies
2015-10-30

Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism
2015-05-25

Munsårsvirus ökar risken för demens
2014-10-13

Kontaktinformation

Enheten för biobanksforskning (EBF)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär